Startup-projekt: PerceptiLabs Modeling Platform

Under sommaren har vår grupp, likt den andra av två, gjort även vårt projektarbete på PerceptiLabs. Likt den andra gruppen har beskrivit i ett tidigare blogginlägg så har PerceptiLabs utvecklat ett drag-and-drop-verktyg för att skapa AI/ML-modeller. Läs om den andra gruppens arbete här.

Vårt uppdrag har varit att undersöka användarupplevelsen i deras mjukvara (modeling platform). Vi utökade arbetet till att även innefatta företagets hemsida, för att kunna kartlägga hela kundresan från första kontakt till nedladdning och sen användning av programmet. Dessa så kallade touchpoints hänvisar alltså till de tillfällen då potentiella kunder är i kontakt med ett företag. För att någon ska ladda ner ett program måste de från första början känna att de genom hemsidan förstått syftet och bli övertygade om att det är något de vill pröva.

Vägen har varit kantad av många lärdomar och några pivots. Från början fick vi från PerceptiLabs en lista med mailadresser på folk som laddat ner programmet tidigare där tanken var att kontakta dem för att samla in feedback. Vi insåg dock snabbt att det var svårt att få någon nämnvärd respons. Själva brukar vi sällan brukar ta oss tid att ge feedback när företag kontaktar en och tänkte därför om.

Arbetet övergick i att hitta personliga kontakter som inte hade prövat programmet innan där vi kunde sitta med och samla in deras respons i realtid. Efter lite tankeverkstad och grävande i de egna nätverken kom vi fram till en lista på personer att kontakta där vi sedan lyckades boka in intervjuer med de allra flesta trots sommarledigheter och tidszoner. Intervjuerna skedde mestadels över Skype eftersom många var hemma i Sverige, men ett par kunde ske på plats.

Då PerceptiLabs produkt ännu fortfarande är i sin linda ägnades stor del av uppmärksamheten vid analysen till att identifiera och kartlägga olika buggar. I takt med att flera av dessa åtgärdades kunde mer fokus ägnas åt att analysera den totala användarupplevelsen av programmet.

Projektet avslutades med en presentation för de båda grundarna av programmet där vi lyfte fram det mest centrala av det vi kommit fram till. Till detta tog vi även fram en rapport som något mer genomgående kartlade feedback som vi tagit in. De båda grundarna på PerceptiLabs var glada över resultatet och såg fram emot att jobba vidare baserat på vad som identifierats. Stort tack till Martin som tagit sig tid att vägleda oss och som varit väldigt hjälpsam under arbetets gång!