Studiebesök PARC – Palo Alto Research Center

Den 1 juli besökte vi Palo Alto Research Center, förkortat PARC, ett forsknings- och utvecklingsföretag i Silicon Valley. PARC har varit centrum för många av de viktigaste tekniska genombrotten i modern tid. Företaget är inte särskilt välkänt för studenter, men deras uppfinningar används av oss alla vardagligen. Det är nämligen på PARC som bland annat laserskrivaren, Ethernet och objektorienterad programmering har uppfunnits. Företaget har bidragit till att göra Silicon Valley till den smältdegel för teknisk utveckling som den är idag, så det var väldigt häftigt att få en inblick i hur det faktiskt fungerar.

PARC grundades år 1970 som Xerox PARC, men blev år 2002 ett självständigt dotterbolag till Xerox. Idag är deras fokusområden AI och Human-Machine Collaboration, Digital workplace, Novel Printing, IoT och Machine Intelligence, Digital Design och Manufacturing, Microsystems och Smart Devices. Med hjälp av öppen innovation erbjuder de Custom R&D Services, Technology, Customer Experience-expertis och IP till Fortune 500 och Global 1000 företag, startups och myndigheter. I dagsläget består dem av 160 forskare från 22 olika länder och har utvecklat över 30 företag. Detta har resulterat i att flera befintliga marknader har transformerats och nya skapats.

På PARC blev vi mottagna av före detta chalmeristerna Markus Larsson (Industriell ekonomi), Lisa Rythen Larsson (Industriell ekonomi) och Louise Fransson (Maskinteknik). De började med en intressant och inspirerande föreläsning där de bland annat berättade vad PARC arbetar med, vad de ser för framtida trender inom IIOT och AI, hur de arbetar med disruptiv design och vad vi Chalmerister har för framtidsmöjligheter på PARC. Därefter fick vi även ta en liten titt på några utav deras senaste uppfinningar.

Något som Markus, Lisa och Louise värderade högt och som de tyckte särskilde PARC från deras tidigare arbetsplatser var huvudsakligen två saker. Mångfalden på företaget och att de hade stor frihet till att arbeta på de projekt de själva ville. Detta trodde de berodde mycket på dels företagets bredd och att alla anställda uppmanades till att komma med nya idéer och starta igång egna projekt för att föra forskningen framåt.

Allt som allt var det ett väldigt spännande och uppskattat studiebesök på PARC, ett företag som man verkligen kan säga har bidragit till att göra Silicon Valley till den plats den är. Vi vill därför ge ett stort tack till PARC som tog emot oss och ett extra tack till Markus Larsson, Lisa Rythen Larsson och Louise Fransson för en spännande presentation och det varma välkomnandet.