Startup-projekt: Grepit Produktstrategi

Vårt projekt gjordes med ett svenskt företag med rötter i Luleå men som nu även hade lite verksamheter i Silicon Valley, Kalifornien. De hade nyligen tagit fram en avancerad elbilsladdare som Vd:n för företaget inte riktigt visste vad han skulle göra av. Vårt uppdrag var då att ge rekommendationer på vad som skulle göras med laddaren. Vilka är kunderna? Vilket pris ska vi ta betalt för? Vad exakt är det vi ska erbjuda? Det här är bara några av flera frågor vårt projekt skulle besvara.

Så vi började med att samla in data via intervjuer, surveys och sekundära källor. Vi intervjuade en mängd olika möjliga kundsegment, bland annat bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, villaägare, hyresgästföreningar…  Därefter analyserad vi data:n och kom fram med slutsatser. Hela projektet avslutades med en presentation för företagets Vd som åtminstone sa att han var nöjd med vår presentation 🙂

Vi i gruppen känner oss nöjda med arbetet även om det såklart finns grejer man i efterhand hade velat ändra på/lägga till men inte kunnat på grund av tidsbrist. Att få jobba med en Vd på ett företag som omsätter flera miljoner har varit en fantastik möjlighet och gett många nya lärdomar. Vi följer med nyfikna ögon framtiden för Grepit:s elbilsladdare!

Didar Jalal

Erik Gedda

Oscar Johansson

Sebastian Rye

Sören Lambrecht