Startup-projekt: Grepit Företagsstrategi

Intensivt arbete med projektet på VC- och entreprenörtäta Blue Bottle Café i Palo Alto

 

Vi fick under sommaren äran att jobba för den mycket karismatiske och frispråkigt norrlänningen Jimmy Abrahamsson, som är VD för företaget Grepit. 

Grepit är ett utvecklingstungt bolag som främst verkar inom ramen för vad som kallas embedded systems. I praktiken är Grepits verksamhetsområde ganska brett, de har till exempel tagit fram en egen elbilsladdare, såväl som en egen kompilator.

Projektet vi jobbade med var väldigt fritt, och Jimmy var tydlig med att han var nöjd så länge vi gav honom något alls av värde. Det vi gjorde i stora drag var att utvärdera för- och nackdelar med den företagsstruktur som Jimmy tänkt sig för sin företagskoncern. Kortfattat vill Jimmy ha Grepit som centrum och “innovationsmotor” i en koncern, där han skulle bilda produktbolag för att arbeta med specifika produkter och vår uppgift var alltså att utvärdera denna idén.

Eftersom projektbeskrivningen var så bred berörde vi väldigt många olika områden under arbetet. Vi använde oss av teori kring områden som Open innovation, spin-off-strategi, IP-strategier och R&D-strategi. Det var svårt att avgöra vad som var mest relevant att ha med, och vi missade säkert flera aspekter som vi hade kunnat beröra. I slutänden fick vi dock ihop det bra. Jimmy blev nöjd, och tack vare projektets bredd lärde vi oss väldigt mycket. Inte minst var det lärorikt att få komma nära inpå en entreprenör och ta del av hans erfarenheter och problem i vardagen. 

Projektet avslutades och redovisades med en presentation för Jimmy gällande det vi hade kommit fram till. Presentationen hölls på Nordic innovation house som ligger i mitten av Palo Alto, Silicon Valleys hjärta. Nordic innovation house är ett samarbete mellan skandinaviska länder med syfte att främja innovation och hjälpa startups såsom Grepit. 


Förberedelse inför presentation på Nordic Innovation House

Nordic Innovation House i Palo Alto